Program: Simulátor šifrátoru

Požadavky

Operační systém MS Windows. Program byl testován na Windows XP a Windows Vista. Pro správnou funkčnost je vyžadován .NET Framework 3.5 nebo novější, můžete si stáhnout buď jednoduchý downloader, který zbytek frameworku stáhne z internetu nebo kompletní instalátor. Můžete také hledat na stránkách Microsoftího stahovacího centra novější verze.

Simulátor nebyl testován na jiných operačních systémech, ačkoliv nevylučuji, že tam bude fungovat.

Stahujte

Simulátor ŠD-2, Návod (verze:_____)

Licence

© 2009, Vojtěch Brtník – www.brtnik.eu. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití programu, v původním tvaru, jsou povoleny za následujících podmínek:

  • Program je distrubuován zdarma.
  • Šířený binární tvar musí nést výše uvedenou informaci o copyrightu, tento seznam podmínek a níže uvedené zřeknutí se odpovědnosti ve své dokumentaci a dalších poskytovaných materiálech.
  • Ani jméno autora, ani jména přispěvatelů nemohou být použita při podpoře nebo právních aktech souvisejících s produkty odvozenými z tohoto software bez výslovného písemného povolení.

Tento software je poskytován držitelem licence a jeho přispěvateli „jak stojí a leží“ a jakékoliv výslovné nebo předpokládané záruky včetně, ale nejen, předpokládaných obchodních záruk a záruky vhodnosti pro jakýkoliv účel jsou popřeny. Držitel, ani přispěvatelé nebudou v žádném případě odpovědni za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné nebo vyplývající škody jakkoliv způsobené na základě jakékoliv teorie o zodpovědnosti, ať už plynoucí z jiného smluvního vztahu, určité zodpovědnosti nebo přečinu (včetně nedbalosti) na jakémkoliv způsobu použití tohoto software, i v případě, že držitel práv byl upozorněn na možnost takových škod.

Zdrojový kód je vlastnictvím autora a není poskytován. Program nemůže být redistribuován v upravovaném tvaru.